Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng CRM Plus

Xem chi tiết
Quy trình triển khai giải pháp phần mềm quản lý khách hàng CRM Plus chuyên nghiệp
nhằm cung cấp giải pháp tố nhất và tối ưu cho từng doanh nghiệp
 • Tư vấnTư vấn
  Tư vấn và đề xuất giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp
 • Cài đặtCài đặt
  Cài đặt phần mềm lên máy chủ và hệ thống máy tính trong công ty
 • Đào tạoĐào tạo
  Đào tạo sử dụng phần mềm, cung cấp tài liệu và video hướng dẫn sử dụng
 • Tích hợpTích hợp
  Tích hợp, đồng bộ dữ liệu với các ứng dụng của bên thứ ba liên quan khác
 • Hỗ trợ - Bảo trìHỗ trợ - Bảo trì
  Hỗ trợ 24/7

  bảo trì và cập nhật hệ thống thường xuyên, trọn đời
Facebook chat