Định nghĩa về chăm sóc khách hàng

Ngày nay, công tác chăm sóc khách hàng rất được chú trọng, đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Vậy chăm sóc khách hàng là gì? Hoạt động chăm sóc khách hàng như thế nào?

chăm sóc khách hàng

Định nghĩa về chăm sóc khách hàng

06/06/2017 00:00:00
Định nghĩa về chăm sóc khách hàng

 

Ngày nay, công tác chăm sóc khách hàng rất được chú trọng, đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Vậy chăm sóc khách hàng là gì? Hoạt động chăm sóc khách hàng như thế nào?

 

Khái niệm về chăm sóc khách hàng

 

CSKH-la-gi.jpg

 

 

Chăm sóc khách hàng (CSKH) là hoạt động mang tính chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp để tiếp cận và giữ khách hàng cả bằng lý trí và tình cảm. Đầu tư cho CSKH không phải là các khoản chi phí thông thường, mà là đầu tư có tính lâu dài, mang tầm chiến lược. CSKH bên ngoài có liên hệ mật thiết với CSKH bên trong.

 

CSKH không chỉ là thái độ lịch sự và thân thiên khi tiếp xúc với khách hàng. CSKH cũng không chỉ là việc của những nhân viên có liên hệ trực tiếp với khách hàng, mà việc CSKH phải được thực hiện trên mọi khía canhjcuar sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Giống như Marketing, hoạt động CSKH cũng xuất phát từ thực tiễn, thông qua quá trình tổng kết kinh nghiệp thực tiễn, khái quát thành lý luận.

 

CSKH  là tát cả những gì mà doanh nghiệp có thể làm để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng. CSKH  là phục vụ khách hàng theo cách mà họ muốn. CSKH là khâu nằm trong quá trình cung cấp dịch vụ thứ cấp cho khách hàng, là một bộ phận cấu thành nên sản phẩm, đồng thời cũng là vũ khí cạnh tranh của các doanh nghiệp.

 

Hoạt động chăm sóc khách hàng

 

hoat-dong-cskh.jpg

 

CSKH là toàn bộ nỗ lực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tác động đến khách hàng, nhằm thỏa mãn tốt hơn những mong muốn của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Trong canh tranh, các doanh nghiệp sẽ làm tất cả những gì có thể giảm tối đa chi phí, nhưng họ lại không ngần ngại chi phí cho các hoạt động CSKH. Với ý nghĩa là một hoạt động đầu tư có tính chiến lược để thu hút khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Trong giai đoạn hiện nay, khách hàng thường coi hoạt động CSKH là một tiêu chuẩn quan trọng để quyết định sự dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, chi phí hoạt động CSKH lại là một hình thức rẻ hơn các hoạt động nghiên cứu thị trường. Để đoạt được doanh thu cần thiết từ việc đầu tư vào CSKH dòi hỏi phải thỏa mãn điều kiện như sự thỏa mãn của khách hàng, hiệu quả hoạt động, khả năng của doanh nghiệp.

 

Với thự tế này, các doanh nghiệp cần một giải pháp tối ưu quá hệ thống quản lý CSKH. Và việc vận dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý, phần mềm chăm sóc khách hàng được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Và CRM Plus tự hào hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác quản lý và CSKH

Có thể bạn quan tâm??
  • LANDSOFT BUILDING - PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÒA NHÀ TOÀN DIỆN
Tin mới
Facebook chat