Giáo dục

Giáo dục

Giáo dục

DIP CRM.NET cho lĩnh vực giáo dục
Các module, tính năng của phần mềm được tối ưu cho doanh nghiệp giáo dục
Quản lý thông tin học viên

Quản lý thông tin học viên

Hệ thống quản lý chi tiết thông tin khách hàng: Quản lý thông tin phụ huynh, thông tin học sinh kèm theo. Trên form thêm mới set up đầy đủ các trường thông tin cần thiết dễ dàng cho việc quản lý.

Quản lý thông tin gia sư

Quản lý chi tiết danh sách gia sư của đơn vị. Ngoài việc quản lý thông tin chi tiết gia sư thì hệ thống cho phép quản lý chuyên môn, nghành học, số năm kinh nghiệm…của từng học viên.

Quản lý danh sách các môn học

Hỗ trợ quản lý thông tin các môn học của đơn vị.

Quy trình quản lý trung tâm gia sư

Quản lý Cơ hội kinh doanh

Module cơ hội kinh doanh cho phép quản lý được một quy trình xử lý khách hàng. Việc phân ra các trạng thái khách hàng giúp cho người dùng nắm được danh sách khách hàng mục tiêu cần ưu tiên chăm sóc để chốt sales. Bên cạnh việc quản lý danh sách khách hàng người dùng sẽ kiểm soát được chặt chẽ được các thông tin như lịch sử giao dịch, các môn học mà khách hàng đã quan tâm trước đó.

Quản lý hợp đồng

Hệ thống phần mềm được xây dựng cơ chế bắt trùng các tiêu chí khác nhau nên khi thêm mới hợp đồng hệ thống sẽ load ra toàn bộ những gia sư có tiêu chí phù hợp từ đó bộ phận chuyên trách sẽ dễ dàng trong việc điều phối gia sư nhanh nhất. Ngoài ra trên Module hợp đồng còn quản lý được thông tin của khóa học mà khách hàng lựa chọn như: loại môn học, số buổi trên tuần, học phí.

Module Hợp đồng quản lý nhiều trạng thái hợp đồng khác nhau cho phép người dùng thống kê được các loại hợp đồng của công ty.

Phân hệ công nợ hợp đồng hỗ trợ cho bộ phận kế toán nội bộ theo dõi được công nợ đến hạn của khách hàng để tiến hành nhắc nợ.

Báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê

Phần mềm hỗ trợ các nội dung báo cáo toàn diện về hoạt động kinh doanh của công ty với nhiều tiêu chí khác nhau như: Báo cáo thống kê tình hình chăm sóc khách hàng, Báo cáo tổng hợp dịch vụ theo nhân viên, Báo cáo tổng hợp về doanh thu theo từng thời kỳ… Hệ thống báo cáo tùy chỉnh linh hoạt người dùng có thể tùy chọn theo dạng biểu đồ hoặc dưới dạng chi tiết.

Facebook chat