Tổng đài IP tích hợp phần mềm CRM

Phần mềm CRM tích hợp hệ thống tổng đài IP với dầu số dịch vụ 1900, 1800,... cho phép quản lý nhiều điện thoại viên, lưu vết cuộc gọi, thiết lập hệ thống trả lời tự động như tổng đài Viettel, Vinaphon

Tổng đài IP, Tổng đài 1900, Tổng đài 1800, Tổng đài viettel, phần mềm tổng đài, mua phần mềm tổng đài như Viettel

Giải pháp quản lý tổng đài IP
Tổng đài IP tích hợp với phần mềm CRM
Quản lý thông tin

Giải pháp tích hợp trên hệ thống CRM

Điểm mạnh của hệ thống tổng đài IP của DIP Vietnamcó thể tích hợp đi kèm với tất cả các phiên bản phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng DIP CRM.NET. Hệ thống cho phép truy cập dữ liệu khách hàng trên phần mềm một cách tự động. Chức năng phân quyền cho phép chỉ định những nhân viên nhất định mới có thể sử dụng được hệ thống tổng đài.

Tự động pop-up thông tin khách hàng gọi đến

Khi có khách hàng gọi đến số tổng đài, phần mềm sẽ tự động đổ chuông. Nếu số điện thoại của khách hàng đã có trên hệ thống phần mềm, toàn bộ thông tin chi tiết về khách hàng sẽ được hiển thị giúp nhân viên chăm sóc khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin khách hàng, lịch sử làm việc trước đó với khách hàng

Quản lý danh sách hóa đơn theo từng khách hàng

Hộp thư thoại trả lời tự động

Phần mềm cho phép cài đặt hộp thư thoại trả lời tự động hướng dẫn khách hàng khi khách hàng gọi đến số tổng đài và tương tác với khách hàng qua phím bấm. Cho phép thiết lập hệ thống trả lời tự động một cách dễ dàng, chuyên nghiệp

Định tuyến cuộc gọi

Phần mềm cho phép định tuyến và chuyển cuộc gọi tới từng nhân viên nhất định theo người quản lý, nhân viên, mức độ ưu tiên của từng khách hàng. Ví dụ như khi có khách hàng VIP liên hệ thì hệ thống sẽ tự động chuyển cuộc gọi đến tài khoản của nhân viên chăm sóc khách hàn VIP hay khách hàng ở khu vực Hà Nội gọi đến sẽ chuyển đến nhân viên chăm sóc khách hàng khu vực Hà Nội.

Báo cáo thống kê

“Click to call” trực tiếp trên phần mềm

Việc tích hợp CRM với hệ thống tổng đài IP cũng cho phép "Click-to-Call", giúp nhân viên chăm sóc khách hàng không còn phải bấm số khi thực hiện cuộc gọi mà chỉ cần nhấp chuộc trực tiếp vào một số điện thoại của khách hàng cần gọi trong phần mềm CRM, khi đó tổng đài IP sẽ tự động kết nối cuộc gọi tới số điện thoại của khách hàng cần gọi đó.

Ghi âm và lưu trữ thông tin cuộc gọi

Phần mềm cho phép tự động ghi âm nội dung cuộc gọi và quản lý file ghi âm để có thể nghe lại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp

Đồng thời, hỗ trợ ghi cước chi tiết cho mỗi cuộc gọi, bao gồm: ngày giờ gọi, kênh gọi vào, số máy nhánh, thời gian kết nối, thời gian đàm thọai,…

Facebook chat