Quản lý mua hàng và hợp đồng

Quản lý mua hàng và hợp đồng

26/07/2016 00:00:00
Quản lý mua hàng và hợp đồng

Quản lý lưu trữ thông tin hợp đồng

 

Phần mềm hỗ trợ quản lý và lưu trữ toàn bộ thông tin hợp đồng kinh doanh, bao gồm ngày ký hợp đồng, thời hạn hợp đồng, khách hàng, giá trị hợp đồng,…

 

Đặc biệt, tình trạng hợp đồng được ký kết cũng được quản lý chặt chẽ. Hệ thống thiết lập các trạng thái hợp đồng phù hợp với quy trình xử lý hợp đồng đặc thù của từng doanh nghiệp, giúp việc quản lý tình trạng hợp đồng rõ ràng hơn.

 

Quản lý tình trạng hợp đồng

 

Người dùng hoàn toàn chủ động thiết lập các trạng thái hợp đồng phù hợp với quy trình xử lý hợp đồng của công ty. Việc phân loại trạng thái hợp đồng này để hỗ trợ cho việc thống kê ra các trạng thái hợp đồng của doanh nghiệp. Người quản lý có thể biết được trạng thái hợp đồng ký mới có bao nhiêu, hợp đồng đang thực hiện là bao nhiêu, hoặc đã thanh lý là bao nhiêu.

 

Tình trạng hợp đồng

 

 

 

Quản lý mua hàng

 

Phần mềm quản lý kinh doanh BMS Plus giúp chủ doanh nghiệp có thể quản lý toàn bộ quá trình mua hàng hiệu quả hơn.

 

Hệ thống phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý danh sách các nhà cung cấp, bao gồm thông tin nhà cung cấp, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, người liên hệ, phân loại nhà cung cấp theo từng nhóm riêng biệt.

 

Thiết lập kế hoạch mua hàng

 

Phần mềm BMS Plus giúp chủ doanh nghiệp thiết lập kế hoạch mua hàng theo quy trình khoa học, bao gồm thiết lập đơn đặt mua hàng, phiếu nhập mua, chi phí theo phiếu nhập mua.

 

Ngoài ra phần mềm còn quản lý phiếu xuất hàng trả lại nhà cung cấp và quản lý hóa đơn mua hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp chặt chẽ, giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát được tình hình mua hàng chi tiết hơn.

 

Quản lý công nợ

Có thể bạn quan tâm??
  • LANDSOFT BUILDING - PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÒA NHÀ TOÀN DIỆN
Tin mới
Facebook chat